दाम्पत्य जीवन …….४

युवा अवस्थामा स्थापित हुने स्त्री पुरुष बिचको दाम्पत्य जीवन एउटा करार हो !यो करारमा दुबैका आवस्यकता, समाजको अनुभव र प्रकृतीले मानिस लाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने तीन बुँदा हुन्छन !यस्तो अवस्थामा यसमा सहभागी पक्ष अर्थात स्त्री र पुरुष एक आर्का प्रति आशावान र आशंकित दुवै   हुन्छन !त्यो आशा र आशंका उनीहरुको आ आफ्नो हितको रक्षाको चासो संग बढी जोडिएको हुन्छ!सन्तानको जन्मले आशा बढाउने र आशंका घटाउने अति महत्वपूर्ण काम गर्छ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s