दाम्पत्य जीवन ………….७

जीवनको उत्तरार्धको यो अवस्था बाबु-आमा को छोरा छोरी प्रति हुने प्रेम पछि सृष्टी मा पाइने दोस्रो निस्वार्थ सम्बन्धको अवस्था हो !दम्पतीको उमेरमा धेरै फरक हुँदा  दाम्पत्य जीवनमा पर्ने फरक     यतिखेरै सबभन्दा बढी प्रस्ट भएर छताछुल्ल हुनसक्छ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s