गोधुली को त्यो छायामा आफ्नो अन्तस्कारणको प्रतिच्छाया उस्ले चाल नपाउने गरेर सल्बलाई रहदा कहिलेकाही उ आफैलाई आफ्नो अस्तित्वको आभास सम्म हुँदैन!  मानौ उ बाहिर एकल र भित्र प्रतिक सँग जोदिएको द्वैध अस्तित्वको   बिचको रुप सँगको अन्तर अन्तर सङ्घर्स लाई कनिकुथी ब्यबस्थापान गर्ने प्रयास गर्दैछ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s