ma gopee hu timi Krishna

तिम्रो सम्झना मेरो सम्पत्ति तिम्रो बन्दना मेरो आत्मशक्ति !
मेरो भावमा मेरो सोचमा तिम्रो कल्पना मेरो आशक्ति !
निकटतम तिमी प्रियतम तिमी प्रेम पुष्पको उपहार तिमी !
आधार तिमी सहारा तिमी मेरो गन्तव्यको पूर्वाधार तिमी !

तिमिसंग अभिन्न मिलनको प्यास बोकेर चल्छ मेरो हर स्वास !
तिमीलाई अंगालेर तृप्त हुने मेरो अन्तर्मनको एकमात्र आस !
मेरो आँखामा छ तिम्रो मात्र चित्र रंगीन र भव्य बिचित्र !
आशा तिमी भरोसा तिमी मेरो चाहनाको मन्दिर पवित्र !

तिमी ज्ञान हौ मेरो प्रश्नको सीमारहित छ तिम्रो सत् स्वरुप !
तिमी मान हौ मेरो अस्तित्वको सुन्दरतम छ तिम्रो विश्वरूप !
सृष्टीको सम्पूर्ण रहस्य अनन्त ,संसारको सीमाको घेरो !
आस्था तिमी बिश्वास तिमी म गोपी हुँ तिमी कृष्ण मेरो !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s