मुक्तक

मुक्तक

उतार चढाव जीवनका घुम्ती निकै काटेर,
निशब्द रात्री बिचको एकान्तमा रोएर !
मृत्यु कुरेर बाच्ने रहर होला र कसलाई,
यो देश सप्रेको हेर्ने हतार होला नि जसलाई !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s