मुक्तक

उराठ उराठ छ मौसम सपाट सपाट छन् आँखा !
नियतिले जोडे पनि शायद मिलेन भाखा !
उदासी यो बोकेर कती टाढा पुग्न सक्छौ ?
आसु लुकाई गहमा कती बेर हास्न सक्छौ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s