मुक्तक

देखेकै थिएन मैले यौवन यसरी हासेको !
बर्खाको एक साँझमा मयुर जस्तो नाचेको !
उनि हास्दा यौवन हास्छ, तिमी हास्दा जीवन,
कसरी म जोगाई राखु एक्लो मेरो यो मन ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s