मुक्तक

बैंस राम्रो चोथालेको हिसी राम्रो मनको,
उकालीको पानी मिठो रुप राम्रो उनको !
अन्धकारमा तारा साथिआकास भरी माथि,
दम्पतीको दाम्पत्य हो बुढेसकालको साथि !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s