मुक्तक

पुग्नुछ अझै पुग्नुछ गाउँ बस्ती सम्म पुग्नु छ,
बिकास लिएर उपहार जनताको दैलोमा पुग्नुछ !
त्यागेर सबै अहंकार अन्धकारलाई मेट्नु छ,
ज्ञानको टुकी बालेर अज्ञानता लखेट्नु छ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s