तिमी आफ्नो फूल फुलाउ

नभए तिमी रगतको एक एक थोपाभित्र, तन मात्र फुर्किदैन मनमा नभए त्यो चित्र ! किन आसुमा झरेको हासोमा रम्न आऊ, मनको सुरम्य बागमा तिमी आफ्नो फूल फुलाउ ! नभए तिमी यो स्वासको एक एक तानभित्र, झंकार त्यसै हुद…

Source: तिमी आफ्नो फूल फुलाउ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s