मुक्तक

नबिर्सिने बानी कमजोरी हो कि धन हो,
यसमा के गल्ती मेरो सम्झिने त मन हो !
आँखामा नबिझ्ने रानी या मुटु दुखाउने सानी,
याद सबैको आउछ मनमा बसेको जो छ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s