प्रतिक्षामा बिताइ दिन्छु

प्रत्येक क्षण तिमीसँग उपहार हो प्रिये,
तिम्रो निषेध मेरो प्रेमको हार हो प्रिये !
नभन अब कहिल्यै तिम्रो द्वार खुल्दैन भनेर,
प्रतिक्षामा बिताइ दिन्छु जीवन तारा गनेर !

सब सुख जीवनमा बेकार हो प्रिये,
तिमी नभाको स्थान अन्धकार हो प्रिये !
नभनिदेउ मेरो समर्पण केहि होइन भनेर,
प्रतिक्षामा बिताइदिन्छु जीवन तारा गनेर !

धन संपति सबअभिशाप हो प्रिये,
यदि त्यस्ले बाधा पुग्छ मिलनमा प्रिये !
खान सक्छु हर कसम सब देव भाकेर,
प्रतिक्षामा बिताइदिन्छु जीवन तारा गनेर !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s