मनसँग मनको नाता

मुटुको ढुकढुकीको आधार सँगै बोकेर,
अन्तर भरीको आफनो माया सबै पोखेर!
मुसकाई जसै मतिर हेरेर ओठ खोल्यौ,
मनसँग मनको नाता के हो भनेर सोध्यौ !

जवाफ थिएन मनमा आवाज़नै खुलेन,
संबंधको य​थार्थ​ आफु भित्रनै सुझेन !
मनको भावना बुझ्न मनकै भाषामा बोल्यौ,
मनसँग मनको नाता के हो भनेर सोध्यौ !

भावनाको ज्वार​ झेल्दै सपनाको द्वार ठेल्दै,
पिरतीको सागर भित्र मायाको सिपि खोज्दै !
खुमारीमा मस्त आफ्ना नयन ति दुइ खोल्यौ,
मनसँग मनको नाता के हो भनेर सोध्यौ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s