मुक्तक

कहिले गुन​गुनाउदै कहिले मुस्कुराउदै
फुल​ फ​क्रे ज​स्तै एक्लै खिल्खिलाउदै
स​प​ना भ​रि यौव​न​ आफ्नो सिङ्गार्दै
तिमि आयौ बिहानिमा रुप बिछ्याउदै

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s