मुक्तक

आधार तिम्रो जीवनको म बाच्नुको कारण हो
नारित्व तिम्रो अन्तरको पुरुषार्थको सहारा हो

जसरी फूल्छ धर्तिमा फूल आकासको सिँचनले

आकास वर्षिन्छ वर्षातमा उष्ण धर्तिको वायुले

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s