चौतारीमा भेट भएथ्यो …………

चौतारीमा भेट भएथ्यो
बर पीपलको गेट भएथ्यो
निलो आकास सेट भएथ्यो
दिलनै दिलको रेट भएथ्यो !

नाफा घाटा थाहा भएन
मोल मोलाइको चाह भएन
एकै छिनको ढिला सुस्ती
अन्तरमनले अरु सहेन !

चौतारीमा भेट भएथ्यो …………

मिलनको  चाह हाम्रो
समरपण भो अथाह हाम्रो
प्रीतको छाल रोकिएन
मनको रिण बोकिएन !

चौतारीमा भेट भएथ्यो ……………

हेराइले प्यास मेटिएन
अर्को रस कुनै भेटिएन
रीति  कुनै जानिएन
अधरको कम्पन थामिएन !

चौतारीमा भेट भएथ्यो………………….

जनम जनमको मिलनको प्यास
तातो श्वासको उच्छवास
अङगको तड्पन कम भएन
धैर्यको आधार केही रहेन !

चौतारीमा भेट भएथ्यो………………..

अधर अधर सँग साटिएछन
अङग शरीरका मातिएछन
स्वभाव बद्लियो शील रहेन
उन्माद छायो दिल रहेन !

चौतारीमा भेट भएथ्यो…………………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s