साझा धन

आफ्नो भन्नु मनको ब्यथा तिम्रो भन्नु मन
व्यथा पीडा भोग्नु जे छ त्यहि साझा धन
अस्तित्वका दुवै पाटा आफ्नै भएपछि
रुदा पनि मन हास्छ संगै हुदाखेरी !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s