मुक्तक

आज फेरि किन त्यसै तिमी याद आयाै
अन्तरमनका कोठा चोटा सबैतिर छायाै
जाडो रात माघ भित्रै लिन आउने हैन
ठिही छ यो बदनभरि न्यानो ल्याउने हैन ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s