मुक्तक

च्यातिएको मन सिएर जीवन साँची रहेछु

आफ्नै आँसुलाइ पिएर बाहिर हाँसी रहेछु

प्रतीक्षामा छु हर क्षण तिम्रो ढोका अगाडि

तिम्रो एक झलकको लागि अझै बाँची रहेछु

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s